Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16NF

Cách tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX16NF và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16NF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX16NF là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser CX16NF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16NF

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson AcuLaser CX16NF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser CX16NF, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson AcuLaser CX16NF thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser CX16NF

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson AcuLaser CX16NF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX16NF của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX16NF sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson AcuLaser CX16NF có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16NF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX16NF, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX16NF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX16NF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX16NF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser CX16NF hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX16NF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX16NF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser CX16NF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX16NF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX16NF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX16NF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser CX16NF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX16NF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX16NF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX16NF.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX16NF

– Với Windows OS sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser CX16NF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX16NF vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX16NF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.