Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-1810

Nếu bạn đang muốn tải về driver setup máy in Epson EMP-1810, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cấu hình máy in Epson EMP-1810 và cấu hình driver máy in Epson EMP-1810 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-1810 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-1810 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-1810

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EMP-1810 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson EMP-1810, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EMP-1810 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EMP-1810

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-1810 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-1810 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson EMP-1810 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-1810 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-1810 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-1810, driver setup máy in Epson EMP-1810 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-1810, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-1810 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EMP-1810 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-1810 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-1810 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-1810 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-1810 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-1810 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-1810 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-1810 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-1810 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-1810 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-1810.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-1810

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-1810 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-1810 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-1810 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.