Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-X5

Cách tải driver máy in Epson EMP-X5 và setup driver cài đặt máy in Epson EMP-X5 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-X5 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-X5 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-X5

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-X5 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-X5, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson EMP-X5 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-X5

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-X5 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-X5 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-X5 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson EMP-X5 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-X5 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-X5, driver cài đặt máy in Epson EMP-X5 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-X5, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-X5 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson EMP-X5 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-X5 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-X5 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-X5 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-X5 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-X5 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-X5 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-X5 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-X5 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-X5 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-X5.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-X5

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EMP-X5 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-X5 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson EMP-X5 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.