Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EPL-7100

Nếu bạn đang muốn cách tải driver máy in Epson EPL-7100, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-7100 và cài đặt driver setup máy in Epson EPL-7100 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EPL-7100 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EPL-7100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson EPL-7100

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EPL-7100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-7100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EPL-7100 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EPL-7100

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson EPL-7100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-7100 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson EPL-7100 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EPL-7100 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EPL-7100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-7100, driver setup máy in Epson EPL-7100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-7100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-7100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-7100 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-7100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-7100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EPL-7100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-7100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-7100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EPL-7100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EPL-7100 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EPL-7100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-7100 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-7100.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm setup máy in Epson EPL-7100

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-7100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-7100 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-7100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.