Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson L558 Mac

Cách tải phần mềm driver máy in Epson L558 Mac và cài đặt driver setup máy in Epson L558 Mac cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson L558 Mac là phần mềm dùng để setup máy in Epson L558 Mac khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson L558 Mac

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson L558 Mac khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson L558 Mac, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson L558 Mac thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson L558 Mac

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson L558 Mac lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L558 Mac của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải phần mềm driver máy in Epson L558 Mac sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson L558 Mac có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson L558 Mac là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L558 Mac, phần mềm cài đặt máy in Epson L558 Mac sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L558 Mac, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L558 Mac và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson L558 Mac hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson L558 Mac không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L558 Mac về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson L558 Mac hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L558 Mac hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L558 Mac cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L558 Mac cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson L558 Mac hỗ trợ Windows 10

Driver Epson L558 Mac hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L558 Mac tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L558 Mac.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson L558 Mac

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson L558 Mac lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson L558 Mac vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson L558 Mac như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.