Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus COLOR IIs

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR IIs cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR IIs là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus COLOR IIs khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR IIs, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR IIs

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus COLOR IIs lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR IIs của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR IIs sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR IIs có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR IIs, driver máy in Epson Stylus COLOR IIs sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR IIs, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR IIs và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR IIs hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR IIs không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR IIs về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR IIs hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR IIs hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR IIs cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR IIs cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR IIs hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR IIs hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR IIs tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR IIs.

Cách setup driver máy in Epson Stylus COLOR IIs

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR IIs lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus COLOR IIs vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR IIs như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.