Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition, driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9800 Professional Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.