Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Pro WT7900

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro WT7900 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro WT7900

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro WT7900 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro WT7900, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro WT7900 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro WT7900

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro WT7900 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro WT7900 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro WT7900 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro WT7900 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro WT7900 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro WT7900, driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro WT7900, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro WT7900 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro WT7900 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro WT7900 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro WT7900 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro WT7900 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro WT7900 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro WT7900 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro WT7900 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro WT7900 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro WT7900 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro WT7900 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro WT7900.

Cách cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro WT7900

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro WT7900 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Pro WT7900 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.