Cách tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus SX515W

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus SX515W và setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX515W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX515W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX515W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX515W

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus SX515W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX515W, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX515W thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX515W

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX515W lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX515W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus SX515W sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus SX515W có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX515W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX515W, phần mềm driver máy in Epson Stylus SX515W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX515W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX515W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus SX515W hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX515W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX515W về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX515W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX515W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX515W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX515W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX515W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX515W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX515W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX515W.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus SX515W

– Đối với Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX515W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX515W vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX515W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.