Cách tải và setup driver máy in Epson EMP-765

Bạn đang muốn lấy driver cấu hình máy in Epson EMP-765, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-765 và cấu hình driver setup máy in Epson EMP-765 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-765 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-765 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-765

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EMP-765 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-765, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson EMP-765 thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-765

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson EMP-765 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-765 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-765 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-765 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-765 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-765, driver cấu hình máy in Epson EMP-765 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-765, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-765 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EMP-765 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-765 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-765 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-765 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-765 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-765 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-765 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-765 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-765 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-765 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-765.

Cách cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-765

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-765 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-765 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-765 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.