Cách tải và setup driver máy in Epson GT-7000U

Cách tải driver máy in Epson GT-7000U và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson GT-7000U cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson GT-7000U là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson GT-7000U khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson GT-7000U

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson GT-7000U khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson GT-7000U, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson GT-7000U thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson GT-7000U

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson GT-7000U lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-7000U của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson GT-7000U sau đó tiến hành setup.

Driver Epson GT-7000U có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson GT-7000U là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-7000U, driver máy in Epson GT-7000U sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-7000U, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-7000U và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson GT-7000U hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-7000U không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-7000U về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson GT-7000U hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-7000U hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-7000U cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson GT-7000U cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson GT-7000U hỗ trợ Windows 10

Driver Epson GT-7000U hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-7000U tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-7000U.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson GT-7000U

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson GT-7000U lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson GT-7000U vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson GT-7000U như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.