Cách tải và setup driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55

Cách tải driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 và setup phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S55

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro GT-S55

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro GT-S55, phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro GT-S55, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce Pro GT-S55 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro GT-S55 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce Pro GT-S55 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro GT-S55 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro GT-S55.

Cách cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro GT-S55

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro GT-S55 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.