Cách tải và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser 2600

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser 2600 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser 2600 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser 2600 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser 2600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser 2600

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser 2600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson AcuLaser 2600, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser 2600 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser 2600

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson AcuLaser 2600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser 2600 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm setup máy in Epson AcuLaser 2600 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser 2600 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser 2600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser 2600, driver máy in Epson AcuLaser 2600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser 2600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser 2600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser 2600 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser 2600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser 2600 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser 2600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser 2600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser 2600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser 2600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser 2600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser 2600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser 2600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser 2600.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson AcuLaser 2600

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser 2600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser 2600 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser 2600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.