Cách tải và setup phần mềm máy in Epson GT-9000

Cách tải phần mềm driver máy in Epson GT-9000 và setup phần mềm cài đặt máy in Epson GT-9000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson GT-9000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson GT-9000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson GT-9000

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson GT-9000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson GT-9000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson GT-9000 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson GT-9000

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson GT-9000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-9000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson GT-9000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson GT-9000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson GT-9000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-9000, phần mềm phần mềm máy in Epson GT-9000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-9000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-9000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson GT-9000 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-9000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-9000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson GT-9000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-9000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-9000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson GT-9000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson GT-9000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson GT-9000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-9000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-9000.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson GT-9000

– Với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson GT-9000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson GT-9000 vào folder Application để cài driver máy in Epson GT-9000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.