Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 200

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 200 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus COLOR 200

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus COLOR 200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 200, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 200 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 200

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 200 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 200 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 200, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 200 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 200 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 200.

Cách setup driver setup máy in Epson Stylus COLOR 200

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus COLOR 200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.