Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 900N

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 900N và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900N cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 900N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 900N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900N

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus COLOR 900N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900N thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus COLOR 900N

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 900N của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 900N sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 900N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 900N, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 900N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 900N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 900N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900N hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 900N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 900N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 900N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 900N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 900N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 900N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 900N hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR 900N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 900N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 900N.

Cách cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900N

– Đối với Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 900N vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 900N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.