Cách tải và setup phần mềm máy in Epson XP-600

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson XP-600 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson XP-600 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson XP-600 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson XP-600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson XP-600

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson XP-600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson XP-600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson XP-600 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson XP-600

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson XP-600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-600 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver cài đặt máy in Epson XP-600 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson XP-600 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson XP-600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-600, phần mềm cài đặt máy in Epson XP-600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson XP-600 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-600 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson XP-600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson XP-600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson XP-600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson XP-600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-600.

Cách cấu hình driver máy in Epson XP-600

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson XP-600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson XP-600 vào folder Application để cài driver máy in Epson XP-600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.