Download và cài đặt driver máy in Epson DLQ-3000+

Nếu bạn đang muốn tải phần mềm setup máy in Epson DLQ-3000+, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3000+ và setup phần mềm cấu hình máy in Epson DLQ-3000+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson DLQ-3000+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson DLQ-3000+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson DLQ-3000+

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson DLQ-3000+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson DLQ-3000+, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson DLQ-3000+ thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson DLQ-3000+

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson DLQ-3000+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson DLQ-3000+ của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson DLQ-3000+ sau đó tiến hành setup.

Driver Epson DLQ-3000+ có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson DLQ-3000+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson DLQ-3000+, driver setup máy in Epson DLQ-3000+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson DLQ-3000+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson DLQ-3000+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson DLQ-3000+ hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson DLQ-3000+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson DLQ-3000+ về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson DLQ-3000+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson DLQ-3000+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson DLQ-3000+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson DLQ-3000+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson DLQ-3000+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson DLQ-3000+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson DLQ-3000+ tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson DLQ-3000+.

Cách cài đặt driver máy in Epson DLQ-3000+

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson DLQ-3000+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson DLQ-3000+ vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson DLQ-3000+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.