Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX và setup driver setup máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480/480SX có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480/480SX về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 480/480SX hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 480/480SX hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 480/480SX cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 480/480SX cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 480/480SX hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR 480/480SX hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 480/480SX tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 480/480SX như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.