Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus CX3650

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3650 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3650 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus CX3650 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus CX3650 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3650

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus CX3650 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3650, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3650 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3650

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3650 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX3650 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3650 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus CX3650 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3650 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3650, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3650 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX3650, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3650 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus CX3650 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX3650 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX3650 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus CX3650 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX3650 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX3650 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus CX3650 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus CX3650 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus CX3650 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX3650 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX3650.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3650

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus CX3650 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3650 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3650 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.