Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R240

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R240 và cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R240 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo R240 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo R240 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R240

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo R240 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R240, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R240 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R240

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R240 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R240 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R240 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R240 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo R240 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R240, driver máy in Epson Stylus Photo R240 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R240, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R240 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R240 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R240 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R240 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo R240 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R240 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R240 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R240 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R240 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo R240 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R240 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R240.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R240

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo R240 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R240 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus Photo R240 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.