Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX690

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX690 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX690 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX690 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX690 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX690

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX690 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo RX690, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo RX690 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX690

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX690 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX690 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX690 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX690 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX690 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX690, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX690 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX690, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX690 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo RX690 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX690 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX690 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX690 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX690 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX690 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX690 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX690 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo RX690 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX690 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX690.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX690

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo RX690 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX690 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX690 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.