Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 - Archival Ink

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink, phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink

– Đối với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 – Archival Ink như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.