Download và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX100

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus SX100 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX100 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX100 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus SX100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX100

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus SX100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus SX100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX100 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX100

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus SX100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX100 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus SX100 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus SX100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX100, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus SX100 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX100.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX100

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus SX100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus SX100 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.