Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Expression Photo XP-950

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Expression Photo XP-950 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Photo XP-950 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Expression Photo XP-950 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Expression Photo XP-950 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Expression Photo XP-950

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Expression Photo XP-950 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Expression Photo XP-950, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Expression Photo XP-950 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Expression Photo XP-950

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Photo XP-950 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Photo XP-950 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm setup máy in Epson Expression Photo XP-950 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Expression Photo XP-950 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Expression Photo XP-950 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Photo XP-950, phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Photo XP-950 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Photo XP-950, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Photo XP-950 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Expression Photo XP-950 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Photo XP-950 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Photo XP-950 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Expression Photo XP-950 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Photo XP-950 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Photo XP-950 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Expression Photo XP-950 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Expression Photo XP-950 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Photo XP-950 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Photo XP-950 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Photo XP-950.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson Expression Photo XP-950

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Photo XP-950 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Expression Photo XP-950 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Photo XP-950 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.