Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C40+

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus C40+ và cấu hình driver máy in Epson Stylus C40+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C40+ là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus C40+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C40+

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus C40+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C40+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus C40+ thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C40+

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus C40+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C40+ của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus C40+ sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus C40+ có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus C40+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C40+, driver setup máy in Epson Stylus C40+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C40+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C40+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus C40+ hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C40+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C40+ về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus C40+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C40+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C40+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus C40+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C40+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C40+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C40+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C40+.

Hướng dẫn cài đặt driver setup máy in Epson Stylus C40+

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C40+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40+ vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus C40+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.