Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C40S

Cách tải driver máy in Epson Stylus C40S và setup driver cấu hình máy in Epson Stylus C40S cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C40S là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus C40S khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus C40S

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus C40S khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus C40S, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus C40S thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus C40S

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus C40S lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C40S của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm driver máy in Epson Stylus C40S sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus C40S có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus C40S là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C40S, phần mềm driver máy in Epson Stylus C40S sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C40S, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C40S và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus C40S hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C40S không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C40S về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus C40S hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C40S hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C40S cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C40S cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus C40S hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C40S hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C40S tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C40S.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40S

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C40S lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C40S vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus C40S như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.