Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R245

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R245 và setup driver máy in Epson Stylus Photo R245 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo R245 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo R245 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R245

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo R245 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo R245, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo R245 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R245

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R245 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R245 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R245 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R245 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R245 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R245, driver máy in Epson Stylus Photo R245 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R245, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R245 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R245 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R245 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R245 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R245 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R245 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R245 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R245 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R245 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R245 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R245 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R245.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R245

– Với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R245 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R245 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R245 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.