Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX230

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX230 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus SX230 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX230 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus SX230 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus SX230

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus SX230 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX230, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus SX230 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus SX230

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX230 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX230 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus SX230 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus SX230 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus SX230 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX230, driver setup máy in Epson Stylus SX230 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX230, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX230 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus SX230 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX230 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX230 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX230 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX230 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX230 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX230 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX230 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX230 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX230 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX230.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX230

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus SX230 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus SX230 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX230 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.