Download và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000N

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce DS-60000N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-60000N

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce DS-60000N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000N thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000N

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-60000N của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000N, phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-60000N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000N hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-60000N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce DS-60000N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-60000N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-60000N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-60000N hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce DS-60000N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-60000N.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-60000N

– Với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce DS-60000N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce DS-60000N vào folder Application để cài driver setup máy in Epson WorkForce DS-60000N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.