Download và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce DS-70000

Cách tải driver máy in Epson WorkForce DS-70000 và setup phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-70000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson WorkForce DS-70000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce DS-70000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-70000

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson WorkForce DS-70000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-70000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-70000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-70000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-70000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WorkForce DS-70000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-70000, driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-70000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-70000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce DS-70000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-70000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-70000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce DS-70000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-70000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-70000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-70000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-70000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce DS-70000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-70000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-70000.

Cách cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-70000 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-70000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.