Download và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2520NF

Cách tải phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2520NF và setup phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2520NF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce WF-2520NF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-2520NF

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2520NF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2520NF

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-2520NF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-2520NF của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-2520NF có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-2520NF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2520NF, phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2520NF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-2520NF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2520NF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-2520NF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-2520NF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-2520NF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-2520NF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-2520NF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce WF-2520NF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce WF-2520NF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce WF-2520NF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-2520NF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-2520NF.

Cách setup driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce WF-2520NF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2520NF vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2520NF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.