Download và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530

Cách tải driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3530 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3530 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3530 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3530, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce WF-3530 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3530

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3530 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3530 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3530 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3530, driver máy in Epson WorkForce WF-3530 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3530, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3530 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson WorkForce WF-3530 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3530 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3530 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3530 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3530 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3530 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-3530 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce WF-3530 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce WF-3530 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3530 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3530.

Cách setup phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3530

– Đối với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3530 vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce WF-3530 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.