Download và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C3800N

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C3800N và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3800N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C3800N là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C3800N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3800N

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser C3800N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C3800N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C3800N thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C3800N

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3800N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C3800N của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver setup máy in Epson AcuLaser C3800N sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C3800N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C3800N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3800N, driver máy in Epson AcuLaser C3800N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C3800N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3800N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C3800N hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C3800N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C3800N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C3800N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C3800N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C3800N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C3800N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C3800N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C3800N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C3800N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C3800N.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C3800N

– Đối với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser C3800N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C3800N vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3800N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.