Download và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 1500

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus COLOR 1500 và setup driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 1500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 1500

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 1500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 1500 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 1500

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 1500 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus COLOR 1500 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 1500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 1500, phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 1500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 1500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 1500 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 1500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 1500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 1500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 1500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 1500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 1500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 1500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 1500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 1500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 1500.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 1500

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 1500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 1500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.