Download và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 500

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus COLOR 500 và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 500 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus COLOR 500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 500 thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 500

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson Stylus COLOR 500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus COLOR 500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 500, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 500 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR 500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 500.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 500

– Với Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 500 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus COLOR 500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.