Download và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus COLOR có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR, driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR

– Đối với Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.