Download và cấu hình phần mềm máy in Epson AcuLaser M2300

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser M2300 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M2300 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser M2300 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser M2300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser M2300

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson AcuLaser M2300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser M2300, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson AcuLaser M2300 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M2300

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M2300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M2300 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M2300 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson AcuLaser M2300 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M2300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M2300, driver cấu hình máy in Epson AcuLaser M2300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M2300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M2300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M2300 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M2300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M2300 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser M2300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M2300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M2300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M2300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser M2300 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser M2300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M2300 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M2300.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M2300

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser M2300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser M2300 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser M2300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.