Download và cấu hình phần mềm máy in Epson L551

Cách tải driver cấu hình máy in Epson L551 và setup phần mềm driver máy in Epson L551 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson L551 là phần mềm dùng để setup máy in Epson L551 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson L551

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson L551 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson L551, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson L551 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson L551

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson L551 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L551 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy phần mềm phần mềm máy in Epson L551 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson L551 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson L551 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L551, driver máy in Epson L551 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L551, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L551 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson L551 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson L551 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L551 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson L551 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L551 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L551 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L551 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson L551 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson L551 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L551 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L551.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson L551

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson L551 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson L551 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson L551 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.