Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 440

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 440 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 440 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 440 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 440 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 440

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 440 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 440, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 440 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 440

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 440 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 440 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 440 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 440 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 440 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 440, driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 440 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 440, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 440 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 440 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 440 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 440 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 440 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 440 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 440 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 440 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 440 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 440 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 440 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 440.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 440

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 440 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 440 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus COLOR 440 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.