Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus DX4850

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX4850 và cấu hình driver máy in Epson Stylus DX4850 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus DX4850 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX4850 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus DX4850

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus DX4850 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX4850, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX4850 thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus DX4850

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4850 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX4850 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus DX4850 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus DX4850 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus DX4850 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4850, driver setup máy in Epson Stylus DX4850 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX4850, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4850 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus DX4850 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX4850 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX4850 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX4850 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX4850 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX4850 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX4850 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus DX4850 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus DX4850 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX4850 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX4850.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus DX4850

– Đối với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus DX4850 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX4850 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus DX4850 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.