Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1410

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410 và cài đặt driver setup máy in Epson Stylus Photo 1410 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1410 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1410 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410 thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 1410

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Photo 1410 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1410 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1410 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1410 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1410 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1410, driver máy in Epson Stylus Photo 1410 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1410, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1410 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1410 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1410 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1410 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 1410 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1410 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1410 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 1410 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 1410 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 1410 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1410 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1410.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 1410

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Photo 1410 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo 1410 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 1410 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.