Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo 825

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 825 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 825 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 825 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 825 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 825

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 825 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 825, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 825 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 825

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 825 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 825 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Photo 825 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo 825 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 825 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 825, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 825 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 825, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 825 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 825 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 825 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 825 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 825 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 825 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 825 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 825 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 825 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 825 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 825 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 825.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 825

– Với Windows OS sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 825 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 825 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 825 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.