Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo 950

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 950 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 950 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 950 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 950 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 950

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 950 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 950, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 950 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 950

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Photo 950 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 950 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 950 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo 950 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 950 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 950, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 950 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 950, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 950 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 950 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 950 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 950 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 950 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 950 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 950 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 950 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 950 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 950 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 950 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 950.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 950

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 950 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 950 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 950 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.