Download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo R285

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R285 và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R285 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo R285 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo R285 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R285

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo R285 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Photo R285, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo R285 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R285

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R285 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R285 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver setup máy in Epson Stylus Photo R285 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R285 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R285 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R285, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R285 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R285, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R285 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo R285 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R285 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R285 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo R285 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R285 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R285 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo R285 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R285 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R285 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R285 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R285.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R285

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R285 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo R285 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R285 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.