Download và setup driver máy in Epson AcuLaser M1200

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M1200 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M1200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser M1200 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser M1200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M1200

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser M1200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser M1200, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1200 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser M1200

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M1200 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1200 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson AcuLaser M1200 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M1200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M1200, driver máy in Epson AcuLaser M1200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M1200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M1200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson AcuLaser M1200 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M1200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M1200 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser M1200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M1200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M1200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M1200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser M1200 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser M1200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M1200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M1200.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M1200

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M1200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M1200 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M1200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.