Download và setup driver máy in Epson Stylus Pro 7400

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7400 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 7400 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 7400 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 7400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7400

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 7400, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7400 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7400

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 7400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 7400 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7400 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 7400 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7400, driver máy in Epson Stylus Pro 7400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 7400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7400 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 7400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 7400 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 7400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 7400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 7400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 7400 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 7400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 7400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 7400.

Hướng dẫn setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7400

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 7400 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.