Download và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser C9300

Cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9300 và cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C9300 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C9300 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser C9300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C9300

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser C9300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C9300, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C9300 thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C9300

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C9300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C9300 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson AcuLaser C9300 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C9300 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9300, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C9300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C9300 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C9300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C9300 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C9300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C9300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C9300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C9300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C9300 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C9300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C9300 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C9300.

Cách cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C9300

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser C9300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9300 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C9300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.