Download và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser M8000N

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser M8000N và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser M8000N cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser M8000N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser M8000N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M8000N

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson AcuLaser M8000N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson AcuLaser M8000N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M8000N thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser M8000N

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M8000N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M8000N của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M8000N sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser M8000N có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser M8000N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M8000N, phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M8000N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M8000N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M8000N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M8000N hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M8000N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M8000N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser M8000N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M8000N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M8000N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M8000N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser M8000N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser M8000N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M8000N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M8000N.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M8000N

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M8000N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M8000N vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M8000N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.