Download và setup phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2000P

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 2000P và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2000P cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 2000P là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2000P khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 2000P

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2000P khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2000P, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2000P thì bạn cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 2000P

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2000P lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 2000P của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 2000P sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo 2000P có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 2000P là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2000P, driver máy in Epson Stylus Photo 2000P sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 2000P, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 2000P và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 2000P hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 2000P không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 2000P về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 2000P hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 2000P hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 2000P cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 2000P cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 2000P hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 2000P hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 2000P tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 2000P.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2000P

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 2000P lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo 2000P vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 2000P như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.